[[nl]](de; v; meervoud: oasen, oases)[[en]](the; f; plural: oases, oases)

[[nl]]1. waterrijke, vruchtbare streek in de woestijn[[en]]1. wetland, fertile region in the desert

[[nl]]2. lieflijke plek: een oase van rust[[en]]2. lovely place: an oasis of peace

concepts & placemaking

01
[[nl]]wie zijn wij[[en]]about
[[nl]]Oas·us ontwikkelt samen met partijen ultieme concepten. Concepten met toekomst, met een ziel, met een verhaal.[[en]]Oas·us develops ultimate concepts together with parties. Concepts with a future, with a soul, with a story.
let's connect
image of Hans and Marli with their becks toward the camera. Marli looks sliming at Hans
Hans & Marli
[[nl]]Concepten die met gevoel voor geschiedenis en met kennis van gedragspsychologie, toekomstproof zijn. Optimale concepten waarin wij samen met de opdrachtgever ‘schetsen en kletsen’ en willen inspireren om te durven, te (co-)dromen en te doen.[[en]]Concepts that are future-proof with a sense of history and with knowledge of behavioral psychology. Together with our clients we display optimal ideas "sketching and talking" and want to inspire to dare, to (co-) dream and to do.
02
[[nl]]onze missie[[en]]our mission
[[nl]]Wij willen inspireren en faciliteren zodat een transitie een positieve uitdaging wordt. oas·us wil vruchtbare plekken creëren voor mens en natuur, voorzien van een bron vanuit een holistische benadering.[[en]]We want to inspire and facilitate a transition that becomes a positive challenge. oas·us wants to create a fertile environment for people and nature, provided with a source from a holistic approach.
03
[[nl]]wat & waarom[[en]]what & why
[[nl]]Een concept is sterk als het betekenis geeft, simpel is en een menselijke schaal heeft. Concepten moeten voor iedereen begrijpbaar zijn en dat wordt het als inhoud, vorm, organisatie en beeld samenvallen. Bij placemaking hebben de gebruikers de belangrijkste rol. Een oase is een omgeving waar mensen een zinvol en gezond leven hebben. Het zijn plekken waar men trots op is en waar het welzijn van de mens centraal staat.[[en]]A concept is strong if it gives meaning, is simple and has a human scale. Concepts must be understandable for everyone and that is possible when content, form, organization and image coincide. Users play the most important role in place-making. An oasis is an environment where people have a meaningful and healthy life. They are places that people long to be and where the well-being is central.
04
[[nl]]hoe[[en]]how
[[nl]]Wij kunnen de woestijn niet veranderen, maar we kunnen wel oases maken, helende omgevingen, plekken waar mensen zich op hun gemak voelen, graag verblijven en weer terug willen komen. Wij hebben dit initiatief oas·us genoemd.[[en]]We cannot change the desert, but we can make oases, healing environments, places where people feel at ease, like to stay and want to come back. We have called this initiative oas·us.
05
[[nl]]breinbriesjes[[en]]brain breezes
[[nl]]Breinbriesjes ontstaan overal en altijd. Op de meest onverwachte momenten en plekken. Breinbriesjes zijn kleine beschouwende observaties die vanuit nieuwsgierigheid ontstaan. Vaak zitten oplossingen in hele kleine dingen. Breinbriesjes zijn puur en relativerend, hebben een optimistisch karakter, met een knipoog naar de toekomst.[[en]]Brain breezes arise frequently, usually at the most unexpected moments and in the most unexpected places. Brain breezes are small contemplative observations that arise from curiosity. Often solutions are in the small details. Brain breezes are pure and perspective, have an optimistic character, with a wink to the future.
[[nl]]nieuws[[en]]news

[[nl]]Wil je op de hoogte blijven van onze breinbriesjes? Vul je email adres in en ontvang regelmatig inspirerende updates.[[en]]Do you want to stay informed about our brain breezes? Enter your email address and receive inspiring updates regularly.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
arrow up