[[nl]]breinbriesjes
[[en]]brain breezes

[[nl]]Breinbriesjes zijn kleine beschouwende observaties die vanuit nieuwsgierigheid ontstaan. Vaak zitten oplossingen in hele kleine dingen. Breinbriesjes zijn puur en relativerend, hebben een optimistisch karakter, met een knipoog naar de toekomst.[[en]]Brain breezes arise frequently, usually at the most unexpected moments and in the most unexpected places. Brain breezes are small contemplative observations that arise from curiosity. Often solutions are in the small details. Brain breezes are pure and perspective, have an optimistic character, with a wink to the future.

[[nl]]Met oas·us willen samen met de opdrachtgever concepten ontwikkelen met ziel, met een verhaal.[[en]]Oas·us develops ultimate concepts together with parties. Concepts with a future, with a soul, with a story.

[[nl]]Concepten die, met gevoel voor geschiedenis en met kennis van gedragspsychologie, toekomst proof zijn. Optimale concepten waarin wij samen met de opdrachtgever ‘schetsen en kletsen’ en willen inspireren om te durven, te (co-)dromen en te doen.[[en]]Concepts that are future-proof with a sense of history and with knowledge of behavioral psychology. Together with our clients we display optimal ideas "sketching and talking" and want to inspire to dare, to (co-) dream and to do.

[[nl]]nieuws[[en]]news

[[nl]]Wil je op de hoogte blijven van onze breinbriesjes? Vul je email adres in en ontvang regelmatig inspirerende updates.[[en]]Do you want to stay informed about our brain breezes? Enter your email address and receive inspiring updates regularly.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
arrow up